Projekat eGAFOR

Ideja za projekt eGAFOR nastala je na osnovu potrebe da se korisnicima generalne avijacije omogući brža i kvalitetnija meteorološka usluga. Trenutno u Evropi generalnoj avijaciji su na raspolaganju vrlo različiti i neujednačeni meteorološki produkti, prvenstveno zbog velikog broja država, različitosti u oblastima obuhvaćenim prognozom, neujednačenih metoda prognoziranja i različitih meteoroloških produkata. Istovremeno, generalna avijacija je deo avijacije koji je najosjetljiviji na vreme i opasne meteorološke pojave, samim tim i najugroženiji.

Cilj  projekta eGAFOR je da pruži pilotima generalne avijacije lako razumljivu meteorološku informaciju o stanju na određenoj ruti, i zasnovan je na saradnji pružalaca vazduhoplovnih meteoroloških usluga u centralnoj i jugoistočnoj Evropi.

Upravo zbog cilja projekta – lakše informisanje i priprema za let i bolja povezanost zemalja Innovation and Networks Executive Agency (INEA), telo Evropske komisije, prepoznala je projekt eGAFOR  kroz CEF Transport Call-a 2016 i kofinansira ga sa 85%.

Rezultat projekta će biti prognoza eGAFOR, ujednačena grafička prognoza meteoroloških pojava opasnih za vazduhoplovstvo na mreži ruta za generalnu avijaciju, koja će nakon završetka projekta biti dostupna korisnicima putem ove web stranice.

Zemlje učesnice u projektu su Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Slovačka, Slovenija i Srbija.

Partneri u projektu su:

HKZP (Hrvatska) – inicijator i vodeći partner projekta
ARSO (Slovenija)
BHANSA (Bosna i Hercegovina)
OMSZ (Mađarska)
ROMATSA (Rumunija)
SHMU (Slovačka)
SMATSA (Srbija i Crna Gora)
IBL (Slovačka) – industrijski partner

Projekt eGAFOR započeo je 03.07.2017. godine, a završiće se 31.12.2020. godine.

Izjava o odricanju: Gornja karta prikazuje isključivo teritorijalni opseg Projekta eGAFOR, a ne odražava državne granice pojedinih država.