Projekat eGAFOR

Ideja eGAFOR projekta proizašla je iz potrebe za pružanjem boljih i bržih meteoroloških usluga za generalnu avijaciju. Trenutno, generalna aviajacija u Evropi ima dostupne veoma različite i neharmonizovane meteorološke produkte, prije svega zbog velikog broja država, različitih prognostičkih oblasti, neharmonizovanog metoda prognoze i različitih metoroloških produkata. Sa druge strane, generalna avijacija je najosjetljiviji i najranjiviji dio avijacije na opasne meteorološke pojave.

Cilj eGAFOR projekta je obezbjeđivanje lako razumljivih meteoroloških informacija na posebnim rutama pilotima generalne avijacije, a bazirana je na saradnji provajdera meteoroloških usluga centralne i istočne Evrope.

Zbog cilja projekta, lakše informisanje i priprema leta i bolja povezanost između zemalja, Izvršna agencija za inovacije i mreže Evropske unije (INEA) koja je tijelo Evropske komisije, prepoznala je projekat eGAFOR i kofinansira ga sa 85% kroz CEF Transport konkursa za 2016.

Rezulatat projekta će biti eGAFOR prognoza, ujednačena grafička prognoza meteoroloških fenomena opasnih za avijaciju na mreži ruta generalne avijacije i biće dostupna korisnicima putem ovog vebsajta do kompletiranja projekta.

Zemlje koje učestvuju u projektu su:  Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Mađarska, Crna Gora, Rumunija, Srbija, Slovačka i Slovenija.

Parneri u projeku su:
CCL (Hrvatska) – inicijator i vođeći partner projekta
ARSO (Slovenija)
BHANSA (Bosna i Hercegovina)
OMSZ (Mađarska)
ROMATSA (Rumunija)
SHMU (Slovačka)
SMATSA (Srbija I Crna Gora)
IBL (Slovačka) – industrijski partner

Projekat eGAFOR počeo je 03.07.2017, a završava se 31.12.2020.

Izjava o odricanju: Gornja karta prikazuje isključivo teritorijalni opseg Projekta eGAFOR, a ne odražava državne granice pojedinih država.