Projekt eGAFOR

Ideja za projekt eGAFOR je nastala iz potrebe po hitrejši in boljši meteorološki podpori splošnemu letalstvu. Trenutno ima splošno letalstvo v Evropi na voljo različne in neharmonizirane meteorološke produkte, najbolj zaradi velikega števila držav, različnih področij napovedovanja in neharmoniziranih prognostičnih metod. Po drugi strani pa je splošno letalstvo vremensko najbolj občutljiv del letalstva.

Cilj projekta eGAFOR je pripraviti preproste in razumljive meteorološke informacije o razmerah na določeni zračni poti za pilote splošnega letalstva, temelji pa na sodelovanju letalskih meteoroloških služb srednje in jugovzhodne Evrope.

Zaradi ciljev projekta – lažje informiranje in priprava poletov ter boljša povezanost med državami – je projekt eGAFOR priznala Innovation and Networks Executive Agency (INEA), telo Evropske komisije, in ga v 85% sofinancira v okviru CEF Transport Call 2016.

Rezultat projekta bo napoved eGAFOR – enotna grafična napoved meteoroloških pojavov, nevarnih za splošno letalstvo, na omrežju zračnih poti, in bo po zaključku projekta na voljo uporabnikom na tej spletni strani.

Države članice projekta so Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Madžarska, Črna gora, Romunija, Srbija, Slovaška in Slovenija.

Partnerji projekta so:
CCL (Hrvaška) – pobudnik in vodilni partner projekta
ARSO (Slovenija)
BHANSA (Bosna in Hercegovina)
OMSZ (Madžarska)
ROMATSA (Romunija)
SHMU (Slovaška)
SMATSA (Srbija in Črna gora)
IBL (Slovaška) – industrijski partner

Projekt eGAFOR se je začel izvajati 3.7.2017 in bo trajal 31.12.2020.

Izjava o omejitvi odgovornosti: zgornji zemljevid prikazuje izključno teritorialni obseg projekta eGAFOR in ne odraža meja posameznih držav.