Projekt eGAFOR

Nápad na projekt eGAFOR vznikol z potreby poskytovať rýchlejšie a lepšie meteorologické služby pre užívateľov z radov všeobecného letectva. V súčasnosti majú títo užívatelia k dispozícii veľmi rozdielne a nezosúladené meteorologické produkty. Dôvodom je veľký počet krajín, rozdielnosť  a rôznorodosť geografických oblastí, používanie odlišných predpovedných metód a rozdielnosť meteorologických produktov. Pritom všeobecné letectvo je časť letectva, ktorá je najcitlivejšia a najzraniteľnejšia na nebezpečné meteorologické javy.

Cieľom projektu eGAFOR je poskytnúť pilotom všeobecného letectva ľahko zrozumiteľné meteorologické informácie o podmienkach na letových tratiach, pričom tieto informácie budú založené na spolupráci poskytovateľov leteckých meteorologických služieb v strednej a juhovýchodnej Európe.

Vzhľadom na cieľ projektu – zjednodušiť informovanie a prípravu letu pre lepšie prepojenie krajín – Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA) ako orgán Európskej komisie projekt uznala a spolufinancuje ho vo výške 85% prostredníctvom výzvy CEF Transport Call 2016.

Výsledkom projektu bude predpoveď eGAFOR – jednotná grafická predpoveď nebezpečných meteorologických javov pokrývajúca sieť leteckých tratí pre všeobecné letectvo, ktorá bude dostupná užívateľom na tejto internetovej stránke po ukončení projektu.

Krajiny, ktoré sa zúčastňujú projektu sú: Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko.

Projektovými partnermi sú:

CCL (Chorvátsko) – iniciátor a vedúci partner projektu
ARSO (Slovinsko)
BHANSA (Bosna a Hercegovina)
OMSZ (Maďarsko)
ROMATSA (Rumunsko)
SHMÚ (Slovensko)
SMATSA (Srbsko a Čierna Hora)
IBL (Slovensko) – priemyselný partner

Projekt eGAFOR bol spustený 03.07.2017 a skončí 31.12.2020.

Vyhlásenie: Na vyššie uvedenej mape je zobrazený iba územný rozsah projektu eGAFOR, nie sú na nej vykreslené štátne hranice jednotlivých štátov.