Projekt eGAFOR

Ideja za projekt eGAFOR nastala je iz potrebe da se korisnicima generalne avijacije omogući što brža i kvalitetnija meteorološka usluga. Trenutno u Europi korisnici generalne avijacije imaju na raspolaganju vrlo različite i neujednačene meteorološke produkte, ponajprije zbog velikog broja država, različitih područja prognoziranja, neujednačenih metoda prognoziranja i različitih meteoroloških produkata. Istovremeno, generalna avijacija je najosjetljiviji i najugroženiji dio avijacije obzirom na vrijeme i opasne vremenske pojave.

Cilj projekta eGAFOR je pružiti pilotima generalne avijacije lako razumljivu meteorološku informaciju o stanju na određenoj ruti, a zasnovan je na suradnji pružatelja zrakoplovnih meteoroloških usluga u centralnoj i jugoistočnoj Europi.

Upravo zbog cilja projekta – lakšeg informiranja i pripreme za let, te bržeg povezivanja zemalja – Innovation and Networks Executive Agency (INEA), tijelo Europske komisije, prepoznala je projekt eGAFOR, te ga sufinancira s 85% putem CEF Transport Call-a 2016.

Rezultat projekta bit će prognoza eGAFOR – ujednačena grafička prognoza meteoroloških pojava opasnih za zrakoplovstvo na mreži ruta za generalnu avijaciju koja će nakon završetka projekta biti dostupna korisnicima putem ove web stranice.
Zemlje sudionice projekta su Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Mađarska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija.

Partneri projekta su:
HKZP (Hrvatska) – inicijator i vodeći partner projekta
ARSO (Slovenija)
BHANSA (Bosna i Hercegovina)
OMSZ (Mađarska)
ROMATSA (Rumunjska)
SHMU (Slovačka)
SMATSA (Srbija i Crna Gora)
IBL (Slovačka) – industrijski partner

Projekt eGAFOR je započeo 03.07.2017., a završit će 31.12.2020.

Izjava o odricanju: Gornja karta prikazuje isključivo teritorijalni opseg Projekta eGAFOR, a ne odražava državne granice pojedinih država.